«Արևակն» ընկերությունը կառուցվել է 2001-2002 թ ընթացքում  ք.Նոր-Հաճնի գործարանային (հետագայում Աշոտ Հարությունյան)  փողոցի վրա: Ընկերության հիմնադիրներն են՝ Բելգիայի քաղաքացիներ՝ Շահե Արսլանյանը և Ռոբերտ Տաշեն : Հետագայում Ռոբերտ Տաշեն դարձավ  «Արևակն» ՍՊԸ-ի  միակ  հիմնադիրը: Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում՝ալմաստի սկզբնական մշակման ոլորտում:Աշխատողների ընդանուր քանակը մինչև 2013 թվականի  տնտեսական ճգնաժամը  կազմել է 180 մարդ,ներկայումս  ընկերությունում աշխատում են 105 մարդ: